ehliyet guruplari-

Sürücü Belgelerinin Sınıfları ve Ehliyet Grupları nelerdir

Sürücü belgeleri ve Ehliyet Grupları nelerdir?

Madde 75- Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek  araçların cins ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılır.

A1 Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motorlu bisiklet  kullanacaklar için),

A2 Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motosiklet kullanacaklar için),

B Sınıfı Sürücü Belgesi (Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için),

C Sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için),

D Sınıfı Sürücü Belgesi (Çekici kullanacaklar için),

E Sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için),

F Sınıfı Sürücü Belgesi (Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için),

G Sınıfı Sürücü Belgesi (İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklar için),

H Sınıfı Sürücü Belgesi (Hasta ve sakatların kullanabileceği şekilde özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacaklar için)

K Sınıfı Sürücü Belgesi  (Sürücü adaylarının alacağı sürücü belgesi sınıfına uyan araçları sürmeyi öğrenmeleri için),

                -Uluslararası Sürücü Belgesi: Alındığı ülkenin sürücü belgesine dayanılarak bu Yönetmeliğin 80 inci maddesindeki esas ve usullere göre sınıfına uyan araçların sürülmesi için uluslararası kuruluşlarca verilen sürücü belgesidir.

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, bu konuda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Sürücü adaylarında aranacak şartlar:

Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

                Madde 76- Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

                a) Yaş şartı

                1) A1, A2, F ve H Sınıfı Sürücü Belgesi alacakların 17,

                2) B ve G Sınıfı Sürücü Belgesi alacakların 18,

3) (Değişik:02.11.2000-24218) C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacakların 22 (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okulları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından mezun olanlarda bu şart aranmaz),

Yaşını bitirmiş olmaları,

                b) Öğrenim şartları

                F,G ve H Sınıfı Sürücü Belgesi alacak olanların ilkokulu, diğerlerinin en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş bulunmaları,

                c) Sağlık şartları

                Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak beden ve ruh sağlığı bakımından sürücülük yapmalarına engel durumlarının bulunmadığını sağlık raporu ile belgelendirilmiş olmaları,

                d) Eğitim ve sınav şartı

                Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları,

 Hükümlü olmama şartları

                Türk Ceza Kanununun; 403 ve  404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

                f) Aynı sınıf sürücü belgesinin bulunmaması veya belgelerin geri alınmamış olma şartı

                Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz geri alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması,

                Mecburidir.

                Ayrıca, Emniyet Teşkilatının  motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünün belirleyeceği eğitim programları sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olan personele sürücü belgesi verilir.

                Bu sınavlar illerde emniyet müdürünün talebi valinin onayı ile yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşların sınavları, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının teklifi Trafik Hizmetleri Başkanının onayı üzerine, bu kuruluşların bulunduğu yer il emniyet müdürlükleri trafik tescil veya trafik tescil ve denetleme şube müdürlüklerince yapılır.

 Araçların Sürülmesinde Yetki Durumu

                Madde 85- Araçlar; cins veya grubu için geçerli olan sürücü belgeleri ile sürülür.

                Ancak bunlardan; A1, F, G, ve H Sınıfı Sürücü  Belgeleri ile yalnız  kendi sınıflarındaki araçlar,

                – A2 Sınıfı Sürücü Belgesi ile A1,

                – B Sınıfı Sürücü Belgesi ile F,

                – C Sınıfı Sürücü Belgesi ile B ve F,

                         – D Sınıfı Sürücü Belgesi ile C, B ve F ,

               – E Sınıfı Sürücü Belgesi ile B, C,  ve F                     sınıfı ehliyet ile kullanılan araçlar da sürülebilir.

                (Değişik:09.09.1997-23105) E Sınıfı Sürücü Belgesi sahipleri D Sınıfı Sürücü Belgesi ile sürülen çekici türündeki araçları kullanabilmeleri için sürücü kurslarında römorklu veya yarı römorklu araçlarla uygulamalı sınava tabi tutulurlar. Bu durum sürücü belgesine de  işlenir.

                (Ek:09.09.1997-23105) Ancak, E sınıfı ehliyetini 28.04.1997 tarihinden önce alanlar, D sınıfı ehliyet ile sürülen çekici türündeki araçları kullanabilmeleri için ayrıca uygulamalı sınava tabi tutulmazlar. Bu durumda olanlar D sınıfı ehliyet  ile sürülen çekici türündeki araçları E sınıfı ehliyet ile kullanabilirler.

                Römork Takarak Araç Kullanma

                Madde 86- B, C ve E Sınıfı Sürücü Belgesi  sahipleri, araçlarına en çok yüklü ağırlığı 750 kg.’a kadar olan (750 kg. dahil) olan hafif römorklardan birini takıp kullanabilirler.

                 750 kg.’ı üstündeki  römorkları araçlarına takıp kullanabilmeleri için uygulamalı sınavlardan geçirilmiş olmaları ve belgelerine işlenmiş bulunması mecburidir.

                Uygulamalı sınavlar römorklu takılmış araçla yapılır.

 

Kaynak

Bu gönderiyi paylaş
Sonraki Gönderi SRC Belgesi nedir Nasıl alınır 2022 belge fiyatı?

March 23, 2022 - In Sürücülük Belgeleri

Benzer Gönderiler